Current Vacancies

Oct 3, 2016 | Uncategorized

Parry & Co is looking to recruit a motivated and ambitious individual to join this successful accounting business based in Llangefni in Anglesey. 
 
The purpose of the role is to assist and support in the day to day running of the practice.  
 
Are you:
• Enthusiastic
• Self motivated
• Efficient 
• Able to work under pressure
• Calm
• Ambitious
• Willing to learn new skills
• Able to work independently as well as part of a team?
 
Then this could be a great opportunity for you to embed and further develop your skills.  
 
We are looking for someone with:
• AAT/CIMA qualification 
• Excellent communication and literacy skills in Welsh and English
• Outstanding IT skills 
• Experience of working with a range of clients 
• Able to drive and have use of their own car
 
This post is for 35 hours a week and will be based at the office in Llangefni.
Closing date for applications is Wednesday, October 19th at 1200.
 
If you are interested and would like further information which will include a detailed job description and person specification then please contact us at HR@parryco.co.uk 
 
 
Mae Parry & Co yn edrych ar recriwtio unigolyn brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r busnes cyfrifyddu llwyddiannus hwn yn seiliedig yn Llangefni ar Ynys Môn.
 
Diben y rôl hon yw cynorthwyo i redeg y practis o ddydd i ddydd.
 
A ydych yn:
• Brwdfrydig
• Hunanysgogol
• Effeithlon
• Gallu gweithio o dan bwysau
• Tawel
• Uchelgeisiol
• Parod i ddysgu sgiliau newydd
• Gallu gweithio’n annibynnol ynghyd â fel rhan o dîm?
 
Yna gall hwn fod yn gyfle gwych i chi wreiddio a datblygu eich sgiliau ymhellach.  
 
Rydym yn chwilio am rywun gyda: 
• Cymhwyster Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT)/ Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) 
• Sgiliau cyfathrebu a llythrennedd gwych mewn Cymraeg a Saesneg 
• Sgiliau TG rhagorol 
• Profiad o weithio gydag ystod o gleientiaid 
• Gallu gyrru a defnyddio eich car eich hun 
 
Mae’r swydd am 35 awr y dydd. Bydd yn seiliedig yn y swyddfa yn Llangefni. 
Y dyddiad cau am geisiadau yw Dydd Mercher, Hydref 19eg am 12:00. 
 
Os oes gennych ddiddordeb ac yn dymuno cael rhagor o wybodaeth a fydd yn cynnwys swydd ddisgrifiad manwl a manyleb unigolyn, yna cysylltwch â’r e-bost HR@parryco.co.uk 
 
 

More…

Phone:  01407 811120

Email:   info@parryco.co.uk

Parry & Co, Ynyshir, Sandy Lane, Rhosneigr, Anglesey, LL64 5XA